Konsultacje społeczne

Ogłoszenie o konsultacjach społecznych dotyczących projektu uchwały Rady P. Iławskiego w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Powiatu Iławskiego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022

 Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Powiatu Iławskiego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022.    

Konsultacja zakończona

29.09.2021 - 07.10.2021

Ogłoszenie o konsultacjach społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Powiatu Iławskiego w  sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających na obszarze powiatu iławskiego na rok 2022.

  Projekt uchwały Rady Powiatu Iławskiego w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających na obszarze powiatu iławskiego na rok 2022.  

Konsultacja zakończona

29.09.2021 - 07.10.2021

Ogłoszenie o konsultacjach społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Powiatu Iławskiego w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu iławskiego na rok 2022.

  Projekt uchwały Rady Powiatu Iławskiego w sprawie ustalenia rozkładu godzin  pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu iławskiego na rok  2022.

Konsultacja zakończona

29.09.2021 - 07.10.2021

Ogłoszenie o konsultacjach społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Powiatu Iławskiego zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu iławskiego na rok 2021.

  1. Cel konsultacji Niniejsze konsultacje przeprowadza się w celu poznania opinii organizacji pozarządowych i podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego, wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności poż...

Konsultacja zakończona

28.04.2021 - 05.05.2021

Ogłoszenie o konsultacjach społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Powiatu Iławskiego zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu iławskiego na rok 2021

  1. Cel konsultacji Niniejsze konsultacje przeprowadza się w celu poznania opinii organizacji pozarządowych i podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego, wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności poż...

Konsultacja zakończona

24.02.2021 - 03.03.2021

Ogłoszenie o Konsultacjacjh społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Powiatu Iławskiego zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Powiatu Iławskiego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku

Zarząd Powiatu Iławskiego Uchwałą 133/474/20 z dnia 17 listopada 2020 r. zadecydował o przeprowadzeniu konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Powiatu Iławskiego zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Powiatu ...

Konsultacja zakończona

18.11.2020 - 25.11.2020

Ogłoszenie o konsultacjach społecznych Powiatu Iławskiego w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu iławskiego na rok 2021

Zarząd Powiatu Iławskiego Uchwałą Nr 122/452/20 z dnia 6 października 2020 r. zadecydował o przeprowadzeniu konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Powiatu Iławskiego w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych ...

Konsultacja zakończona

07.10.2020 - 13.10.2020

Ogłoszenie o konsultacjach społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Powiatu Iławskiego zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu iławskiego na rok 2021.

Cel konsultacji Niniejsze konsultacje przeprowadza się w celu poznania opinii organizacji pozarządowych i podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego, wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności poży...

Konsultacja zakończona

02.12.2020 - 08.12.2020

Ogłoszenie o konsultacjach społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Powiatu Iławskiego w sprawie ustalenia na 2021 r. wysokości opłat za usuwanie pojazdów z dróg i ich przechowywanie na parkingu strzeżonym

Zarząd Powiatu Iławskiego Uchwałą Nr 116/435/20 z dnia 1 września 2020 r. zdecydował o przeprowadzeniu konsultacji społecznych, dotyczących projektu uchwały Rady Powiatu Iławskiego w sprawie ustalenia na 2021 r. wysokości opłat  za usuwanie pojazdów ...

Konsultacja zakończona

02.09.2020 - 30.09.2020

OGŁOSZENIE W SPRAWIE KONSULTACJI SPOŁECZNYCH DOTYCZĄCYCH PROJEKTU STRATEGII ROZWOJU OBSZARU KANAŁU ELBLĄSKIEGO NA LATA 2021-2030

Zgłaszanie uwag do projektu Strategii Rozwoju Obszaru Kanału Elbląskiego na lata 2021-2030.

Konsultacja zakończona

02.08.2021 - 05.09.2021

Formularz zgłaszania uwag

Ankieta zakończona

29.09.2021 - 07.10.2021