Konsultacje społeczne

Brak konsultacji

Brak konsultacji

Ogłoszenie o konsultacjach społecznych w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu iławskiego na rok 2023

1. Cel konsultacji Niniejsze konsultacje przeprowadza się w celu poznania opinii organizacji pozarządowych i podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego, wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności poży...

Konsultacja zakończona

08.03.2023 - 16.03.2023

Ogłoszenie o konsultacjach społecznych w sprawie określenia zasad udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach.

Niniejsze konsultacje przeprowadza sięw sprawie określenia zasad udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków położon...

Konsultacja zakończona

01.02.2023 - 07.02.2023

Ogłoszenie o konsultacjach społecznych w sprawie ustalenia przebiegu drogi powiatowej.

1.     Cel konsultacji: Niniejsze konsultacje przeprowadza się w celu poznania opinii organizacji pozarządowych i  podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego, wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalnośc...

Konsultacja zakończona

11.01.2023 - 18.01.2023

Ogłoszenie o konsultacjach społecznych w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu iławskiego na rok 2023

1. Cel konsultacji Niniejsze konsultacje przeprowadza się w celu poznania opinii organizacji pozarządowych i podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego, wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytk...

Konsultacja zakończona

17.11.2022 - 24.11.2022

OGŁOSZENIE O KONSULTACJACH SPOŁECZNYCH w sprawie uchwalenia Programu współpracy Powiatu Iławskiego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023

Niniejsze konsultacje przeprowadza się w celu poznania opinii organizacji pozarządowych i podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego, wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o ...

Konsultacja zakończona

29.09.2022 - 05.10.2022

Ogłoszenie o konsultacjach społecznych w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu iławskiego na rok 2023

1. Cel konsultacji Niniejsze konsultacje przeprowadza się w celu poznania opinii organizacji pozarządowych i podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego, wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności po...

Konsultacja zakończona

29.09.2022 - 05.10.2022

Ogłoszenie o konsultacjach społecznych dotyczących projektu uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu określającego wysokość przyznawania dodatków i innych składników wynagrodzenia nauczycielom

    Projekt uchwały Rady Powiatu Iławskiego zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków i innych składników wynagrodzenia nauczycielom zatrudnionym w szkołach i placówkac...

Konsultacja zakończona

13.09.2022 - 19.09.2022

Ogłoszenie o konsultacjach społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Powiatu Iławskiego w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających na rok 2023

    Projekt uchwały Rady Powiatu Iławskiego w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających na obszarze powiatu iławskiego na rok 2023.

Konsultacja zakończona

08.09.2022 - 15.09.2022

Ogłoszenie o konsultacjach społecznych dotyczących projektu uchwały w sprawie zaliczenia drogi wojewódzkiej do kategorii dróg powiatowych.

    Projekt  uchwały Rady Powiatu Iławskiego w sprawie zaliczenia drogi wojewódzkiej do kategorii dróg powiatowych.

Konsultacja zakończona

01.09.2022 - 08.09.2022

Ogłoszenie o konsultacjach społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Powiatu Iławskiego w sprawie tygodniowego wymiaru zajęć niektórych nauczycieli oraz zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w kształceniu zaocznym

    Projekt uchwały Rady Powiatu Iławskiego w sprawie tygodniowego wymiaru zajęć niektórych nauczycieli oraz zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w kształceniu zaocznym.

Konsultacja zakończona

09.06.2022 - 15.06.2022

Ogłoszenie o konsultacjach społecznych dotyczących projektu uchwały Rady P. Iławskiego w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Powiatu Iławskiego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022

 Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Powiatu Iławskiego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022.    

Konsultacja zakończona

29.09.2021 - 07.10.2021

Ogłoszenie o konsultacjach społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Powiatu Iławskiego w  sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających na obszarze powiatu iławskiego na rok 2022.

  Projekt uchwały Rady Powiatu Iławskiego w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających na obszarze powiatu iławskiego na rok 2022.  

Konsultacja zakończona

29.09.2021 - 07.10.2021

Ogłoszenie o konsultacjach społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Powiatu Iławskiego w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu iławskiego na rok 2022.

  Projekt uchwały Rady Powiatu Iławskiego w sprawie ustalenia rozkładu godzin  pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu iławskiego na rok  2022.

Konsultacja zakończona

29.09.2021 - 07.10.2021

OGŁOSZENIE W SPRAWIE KONSULTACJI SPOŁECZNYCH DOTYCZĄCYCH PROJEKTU STRATEGII ROZWOJU OBSZARU KANAŁU ELBLĄSKIEGO NA LATA 2021-2030

Zgłaszanie uwag do projektu Strategii Rozwoju Obszaru Kanału Elbląskiego na lata 2021-2030.

Konsultacja zakończona

02.08.2021 - 05.09.2021

Ogłoszenie o konsultacjach społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Powiatu Iławskiego zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu iławskiego na rok 2021.

  1. Cel konsultacji Niniejsze konsultacje przeprowadza się w celu poznania opinii organizacji pozarządowych i podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego, wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności poż...

Konsultacja zakończona

28.04.2021 - 05.05.2021

Ogłoszenie o konsultacjach społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Powiatu Iławskiego zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu iławskiego na rok 2021

  1. Cel konsultacji Niniejsze konsultacje przeprowadza się w celu poznania opinii organizacji pozarządowych i podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego, wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności poż...

Konsultacja zakończona

24.02.2021 - 03.03.2021

Ogłoszenie o konsultacjach społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Powiatu Iławskiego zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu iławskiego na rok 2021.

Cel konsultacji Niniejsze konsultacje przeprowadza się w celu poznania opinii organizacji pozarządowych i podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego, wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności poży...

Konsultacja zakończona

02.12.2020 - 08.12.2020

Ogłoszenie o Konsultacjacjh społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Powiatu Iławskiego zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Powiatu Iławskiego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku

Zarząd Powiatu Iławskiego Uchwałą 133/474/20 z dnia 17 listopada 2020 r. zadecydował o przeprowadzeniu konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Powiatu Iławskiego zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Powiatu ...

Konsultacja zakończona

18.11.2020 - 25.11.2020

Ogłoszenie o konsultacjach społecznych Powiatu Iławskiego w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu iławskiego na rok 2021

Zarząd Powiatu Iławskiego Uchwałą Nr 122/452/20 z dnia 6 października 2020 r. zadecydował o przeprowadzeniu konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Powiatu Iławskiego w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych ...

Konsultacja zakończona

07.10.2020 - 13.10.2020

Ogłoszenie o konsultacjach społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Powiatu Iławskiego w sprawie ustalenia na 2021 r. wysokości opłat za usuwanie pojazdów z dróg i ich przechowywanie na parkingu strzeżonym

Zarząd Powiatu Iławskiego Uchwałą Nr 116/435/20 z dnia 1 września 2020 r. zdecydował o przeprowadzeniu konsultacji społecznych, dotyczących projektu uchwały Rady Powiatu Iławskiego w sprawie ustalenia na 2021 r. wysokości opłat  za usuwanie pojazdów ...

Konsultacja zakończona

02.09.2020 - 30.09.2020

Test