Konsultacje Społeczne Powiatu Iławskiego

Witamy na platformie Konsultacji z organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie Powiatu Iławskiego. Chcemy poznać Państwa opinie, uwagi, propozycje oraz zaprosić do zaangażowania się w podejmowanie decyzji , które będą miały wpływ na nasze codzienne życie.

Lista konsultacji

Brak konsultacji

Brak konsultacji

Ogłoszenie o konsultacjach społecznych w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu iławskiego na rok 2023

1. Cel konsultacji Niniejsze konsultacje przeprowadza się w celu poznania opinii organizacji pozarządowych i podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego, wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w sprawie poddanej konsultacji.   2. Przedmiot konsultacji Proj...

Konsultacja zakończona

08.03.2023 - 16.03.2023

Ogłoszenie o konsultacjach społecznych w sprawie określenia zasad udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach.

Niniejsze konsultacje przeprowadza sięw sprawie określenia zasad udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków położonych na terenie powiatu iławskiego.  

Konsultacja zakończona

01.02.2023 - 07.02.2023

Ogłoszenie o konsultacjach społecznych w sprawie ustalenia przebiegu drogi powiatowej.

1.     Cel konsultacji: Niniejsze konsultacje przeprowadza się w celu poznania opinii organizacji pozarządowych i  podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego, wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U z 2022 r., poz. 1327 ze zm.) w sprawie poddanej konsu...

Konsultacja zakończona

11.01.2023 - 18.01.2023

Ogłoszenie o konsultacjach społecznych w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu iławskiego na rok 2023

1. Cel konsultacji Niniejsze konsultacje przeprowadza się w celu poznania opinii organizacji pozarządowych i podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego, wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w sprawie poddanej konsultacji.  2. Przedmiot konsultacji Projekt ...

Konsultacja zakończona

17.11.2022 - 24.11.2022

OGŁOSZENIE O KONSULTACJACH SPOŁECZNYCH w sprawie uchwalenia Programu współpracy Powiatu Iławskiego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023

Niniejsze konsultacje przeprowadza się w celu poznania opinii organizacji pozarządowych i podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego, wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w sprawie poddanej konsultacji.

Konsultacja zakończona

29.09.2022 - 05.10.2022

Ogłoszenie o konsultacjach społecznych w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu iławskiego na rok 2023

1. Cel konsultacji Niniejsze konsultacje przeprowadza się w celu poznania opinii organizacji pozarządowych i podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego, wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w sprawie poddanej konsultacji.   2. Przedmiot konsultacji P...

Konsultacja zakończona

29.09.2022 - 05.10.2022

Ogłoszenie o konsultacjach społecznych dotyczących projektu uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu określającego wysokość przyznawania dodatków i innych składników wynagrodzenia nauczycielom

    Projekt uchwały Rady Powiatu Iławskiego zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków i innych składników wynagrodzenia nauczycielom zatrudnionym w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Iławski.

Konsultacja zakończona

13.09.2022 - 19.09.2022

Ogłoszenie o konsultacjach społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Powiatu Iławskiego w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających na rok 2023

    Projekt uchwały Rady Powiatu Iławskiego w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających na obszarze powiatu iławskiego na rok 2023.

Konsultacja zakończona

08.09.2022 - 15.09.2022

Ogłoszenie o konsultacjach społecznych dotyczących projektu uchwały w sprawie zaliczenia drogi wojewódzkiej do kategorii dróg powiatowych.

    Projekt  uchwały Rady Powiatu Iławskiego w sprawie zaliczenia drogi wojewódzkiej do kategorii dróg powiatowych.

Konsultacja zakończona

01.09.2022 - 08.09.2022

Ogłoszenie o konsultacjach społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Powiatu Iławskiego w sprawie tygodniowego wymiaru zajęć niektórych nauczycieli oraz zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w kształceniu zaocznym

    Projekt uchwały Rady Powiatu Iławskiego w sprawie tygodniowego wymiaru zajęć niektórych nauczycieli oraz zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w kształceniu zaocznym.

Konsultacja zakończona

09.06.2022 - 15.06.2022

Miej wpływ na miejsce w którym mieszkasz

Witamy na platformie Konsultacji Społecznych Starostwa Powiatowego w Iławie, która powstała aby na bieżąco prowadzić dialog z mieszkańcami i organizacjami pozarządowymi.

Bądź zawsze na bieżąco!
Tu znajdziesz informacje na temat tego, co jest aktualnie konsultowane w powiecie oraz jakie są wyniki ostatnich konsultacji społecznych.

Podziel się swoją opinią
Chcemy poznać Twoje opinie, uwagi, propozycje oraz zaprosić do zaangażowania się w podejmowanie decyzji.

Wypełniaj ankiety
Decyduj razem z nami –miej wpływ na to, co dzieje się w Twoim powiecie.

Decydujmy razem!

Zapisz się do naszego newslettera i nigdy nie przegap żadnej konsultacji.

Bez obaw! Użyjemy Twojego maila tylko do powiadomień na temat wybranej konsultacji.
Wymagane pole

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych


Zgodnie z  Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
 
Starosta Powiatu Iławskiego informuje:
 
1. Administratorem danych osobowych klientów Starostwa Powiatowego w Iławie jest Starosta Powiatu Iławskiego z siedzibą w Iławie przy ul. Władysława Andersa 2a, tel. 89 649-07-00,
email: starostwo@powiat-ilawski.pl zwany dalej Administratorem;
Inspektorem Danych Osobowych u Administratora jest Mariusz Korpalski, e-mail: iod@powiat-ilawski.pl
2. Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji obowiązków i praw wynikający z ustawy
o samorządzie powiatowym oraz innych aktów prawnych określających zadania powiatu. Starostwo Powiatowe w Iławie przetwarza dane osobowe klientów, zgodnie z  art. 6 ust. 1 lit. c i e oraz art. 9 ust.1 lit. g  rozporządzenia 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
3. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.
4. Klienci Starostwa Powiatowego w Iławie, których dane są przetwarzane posiadają w określonych przypadkach* prawo do:

     żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
    wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania;
    przenoszenia danych
    cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

5. Dane osobowe klientów  nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
6. Dane osobowe klientów nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

Wymagane zaznaczenie zgody
Test