Konsultacje Społeczne Powiatu Iławskiego

Witamy na platformie Konsultacji z organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie Powiatu Iławskiego. Chcemy poznać Państwa opinie, uwagi, propozycje oraz zaprosić do zaangażowania się w podejmowanie decyzji , które będą miały wpływ na nasze codzienne życie.

Przejdź do konsultacji

Lista konsultacji

Ogłoszenie o konsultacjach społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Powiatu Iławskiego w  sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających na obszarze powiatu iławskiego na rok 2022.

  Projekt uchwały Rady Powiatu Iławskiego w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających na obszarze powiatu iławskiego na rok 2022.  

Konsultacja zakończona

29.09.2021 - 07.10.2021

Ogłoszenie o konsultacjach społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Powiatu Iławskiego w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu iławskiego na rok 2022.

  Projekt uchwały Rady Powiatu Iławskiego w sprawie ustalenia rozkładu godzin  pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu iławskiego na rok  2022.

Konsultacja zakończona

29.09.2021 - 07.10.2021

Ogłoszenie o konsultacjach społecznych dotyczących projektu uchwały Rady P. Iławskiego w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Powiatu Iławskiego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022

 Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Powiatu Iławskiego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022.    

Konsultacja zakończona

29.09.2021 - 07.10.2021

OGŁOSZENIE W SPRAWIE KONSULTACJI SPOŁECZNYCH DOTYCZĄCYCH PROJEKTU STRATEGII ROZWOJU OBSZARU KANAŁU ELBLĄSKIEGO NA LATA 2021-2030

Zgłaszanie uwag do projektu Strategii Rozwoju Obszaru Kanału Elbląskiego na lata 2021-2030.

Konsultacja zakończona

02.08.2021 - 05.09.2021

Rejestracja uczestników na bieg "Dobro Wraca"

Zapraszamy do rejestracji w biegu charytatywnym "DOBRO WRACA" na trasie Iława-Kisielice w dniu 5 grudnia 2021 r.

Ankieta zakończona

26.10.2021 - 30.11.2021

Formularz zgłaszania uwag

Ankieta zakończona

29.09.2021 - 07.10.2021

Miej wpływ na miejsce w którym mieszkasz

Witamy na platformie Konsultacji Społecznych Starostwa Powiatowego w Iławie, która powstała aby na bieżąco prowadzić dialog z mieszkańcami i organizacjami pozarządowymi.

Bądź zawsze na bieżąco!
Tu znajdziesz informacje na temat tego, co jest aktualnie konsultowane w powiecie oraz jakie są wyniki ostatnich konsultacji społecznych.

Podziel się swoją opinią
Chcemy poznać Twoje opinie, uwagi, propozycje oraz zaprosić do zaangażowania się w podejmowanie decyzji.

Wypełniaj ankiety
Decyduj razem z nami –miej wpływ na to, co dzieje się w Twoim powiecie.

Decydujmy razem!

Zapisz się do naszego newslettera i nigdy nie przegap żadnej konsultacji.

Bez obaw! Użyjemy Twojego maila tylko do powiadomień na temat wybranej konsultacji.
Wymagane pole

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych


Zgodnie z  Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
 
Starosta Powiatu Iławskiego informuje:
 
1. Administratorem danych osobowych klientów Starostwa Powiatowego w Iławie jest Starosta Powiatu Iławskiego z siedzibą w Iławie przy ul. Władysława Andersa 2a, tel. 89 649-07-00,
email: starostwo@powiat-ilawski.pl zwany dalej Administratorem;
Inspektorem Danych Osobowych u Administratora jest Mariusz Korpalski, e-mail: iod@powiat-ilawski.pl
2. Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji obowiązków i praw wynikający z ustawy
o samorządzie powiatowym oraz innych aktów prawnych określających zadania powiatu. Starostwo Powiatowe w Iławie przetwarza dane osobowe klientów, zgodnie z  art. 6 ust. 1 lit. c i e oraz art. 9 ust.1 lit. g  rozporządzenia 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
3. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.
4. Klienci Starostwa Powiatowego w Iławie, których dane są przetwarzane posiadają w określonych przypadkach* prawo do:

     żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
    wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania;
    przenoszenia danych
    cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

5. Dane osobowe klientów  nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
6. Dane osobowe klientów nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

Wymagane zaznaczenie zgody
Test