OGŁOSZENIE W SPRAWIE KONSULTACJI SPOŁECZNYCH DOTYCZĄCYCH PROJEKTU STRATEGII ROZWOJU OBSZARU KANAŁU ELBLĄSKIEGO NA LATA 2021-2030

Konsultacja trwa
od 02.08.2021 do 05.09.2021

Cel konsultacji

Zachęcamy do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych oraz zgłaszania uwag do projektu Strategii Rozwoju Obszaru Kanału Elbląskiego na lata 2021-2030.

Przedmiot konsultacji

Zarząd Związku Gmin i Powiatów Kanału Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego informuje o rozpoczęciu konsultacji społecznych dot. projektu Strategii Rozwoju Obszaru Kanału Elbląskiego na lata 2021-2030.

Podstawa prawna

Na podstawie art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2019 r. poz. 1295 z późn. zm.)

Jak można wziąć udział w konsultacjach?

Osoby zainteresowane tematyką objętą zakresem konsultacji mogą składać uwagi w terminie od 02.08.2021 roku do 05.09.2021 roku w formie pisemnej poprzez:
- formularz uwag dostępny do pobrania na stronie internetowej www.zwiazekkanalu.pl oraz www.kanal-elblaski-lgd.pl a także w siedzibie biura Związku, który należy złożyć:
- osobiście bądź za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres:
Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania,
ul. J. A. Komeńskiego 40, 82-300 Elbląg
- drogą elektroniczną na adres mailowy: zwiazek@um.ostroda.pl

Projekt Strategii Rozwoju Strategii Rozwoju Obszaru Kanału Elbląskiego na lata 2021-2030 będzie w okresie konsultacji dostępny na stronie internetowej www. oraz w Biurze Związku (ul. J. A. Komeńskiego 40, 82-300 Elbląg, tel.: 55 643 58 45) w godzinach pracy Biura tj. 7:00-15:00.

Po zakończeniu konsultacji sporządzona zostanie informacja podsumowująca ich przebieg i wyniki, zawierająca w szczególności informacje o zgłoszonych uwagach wraz z odniesieniem się do nich.

Opis konsultacji

Zgłaszanie uwag do projektu Strategii Rozwoju Obszaru Kanału Elbląskiego na lata 2021-2030.

Załączniki

Konsultacja trwa
od 02.08.2021 do 05.09.2021


Konsultacja trwa
od 02.08.2021
do 05.09.2021


Pomóż w promocji
konsultacji!

Pobierz plakat


Podziel się