OGŁOSZENIE O KONSULTACJACH SPOŁECZNYCH w sprawie uchwalenia Programu współpracy Powiatu Iławskiego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023

Ikonka zegara Konsultacja trwa
od 29.09.2022 do 05.10.2022

Cel konsultacji

Zarząd Powiatu Iławskiego Uchwałą 282/859/22 z dnia 27 września 2022 r. zadecydował o przeprowadzeniu konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Powiatu Iławskiego w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Powiatu Iławskiego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023.

1. Cel konsultacji
Niniejsze konsultacje przeprowadza się w celu poznania opinii organizacji pozarządowych i podmiotów prowadzących działalność pożytku pub

Jednostka odpowiedzialna

Informacji udziela pracownik Wydziału Organizacyjnego, Spraw Obywatelskich, Zdrowia
i Bezpieczeństwa Starostwa Powiatowego w Iławie – Natalia Rohde (pok. 112)
tel. 89/649 08 38

Kto może wziąć udział?

W konsultacjach mogą wziąć udział mieszkańcy powiatu iławskiego, a w szczególności organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego na terenie powiatu iławskiego. Zapraszamy przedstawicieli wszystkich zainteresowanych organizacji pozarządowych do udziału w konsultacjach.

Opis konsultacji

Niniejsze konsultacje przeprowadza się w celu poznania opinii organizacji pozarządowych i podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego, wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
w sprawie poddanej konsultacji.

Załączniki

Ikonka zegara

Konsultacja trwa
od 29.09.2022 do 05.10.2022


Ikonka zegara

Konsultacja trwa
od 29.09.2022
do 05.10.2022


Podziel się