Ogłoszenie o konsultacjach społecznych w sprawie ustalenia przebiegu drogi powiatowej.

Ikonka zegara Konsultacja trwa
od 11.01.2023 do 18.01.2023

Cel konsultacji

Niniejsze konsultacje przeprowadza się w celu poznania opinii organizacji pozarządowych i  podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego, wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U z 2022 r., poz. 1327 ze zm.) w sprawie poddanej konsultacji

Przedmiot konsultacji

Projekt uchwały Rady Powiatu Iławskiego w sprawie ustalenia przebiegu drogi powiatowej od miejscowości Bronowo przez Susz do miejscowości Kisielice.

Jednostka odpowiedzialna

Informacji udziela Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Iławie, ul. Tadeusza Kościuszki 33A – Pan Radosław Augustyniak, tel. 89/ 644 80 62.

Podstawa prawna

Konsultacje odbędą się w formie udostępnienia projektu aktu prawa miejscowego w celu złożenia przez organizacje pozarządowe opinii, wniosków i uwag na zasadach określonych § 8 regulaminu konsultacji
z Radą działalności Pożytku Publicznego Powiatu iławskiego organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego.

Kto może wziąć udział?

W konsultacjach mogą wziąć udział organizacje pozarządowe działające na ternie powiatu iławskiego i prowadzące działalność pożytku publicznego w sferze zadań publicznych dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

Zapraszamy przedstawicieli wszystkich zainteresowanych organizacji pozarządowych do udziału w konsultacjach.

Opis konsultacji

1.     Cel konsultacji:

Niniejsze konsultacje przeprowadza się w celu poznania opinii organizacji pozarządowych i  podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego, wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U z 2022 r., poz. 1327 ze zm.) w sprawie poddanej konsultacji.

2. Przedmiot konsultacji.

Projekt  uchwały Rady Powiatu Iławskiego w sprawie ustalenia przebiegu drogi powiatowej od miejscowości Bronowo przez Susz do miejscowości Kisielice.

Załączniki

Ikonka zegara

Konsultacja trwa
od 11.01.2023 do 18.01.2023


Ikonka zegara

Konsultacja trwa
od 11.01.2023
do 18.01.2023


Podziel się